Privacyverklaring

laatste aanpassing: 16/02/2023

Bcreations respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring vindt u alles over hoe Bcreations uw persoons- en/of bedrijfsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. U vindt er ook uw rechten terug en hoe u ze kan uitoefenen.

De privacyverklaring kan aanpassingen ondergaan door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

1. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

Bcreations
info@bcreations.be
+32 (0)497 79 98 98
Torhoutse steenweg 215 Bus 2, 8200 Brugge
K.B.O. 0785.803.631

In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord we, wij, ons en onze om te verwijzen naar Bcreations. Bcreations is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken, die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse wetgeving inzake de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

2. Hoe verzamelen we gegevens?

We verzamelen uw gegevens enkel als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw gegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Bij het bezoeken van onze website verzamelen we anonieme analytische gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de pagina’s die u bezoekt, de frequentie of de duur van uw bezoek.

3. Welke gegevens verzamelen we?

4. Hoe verwerken we uw gegevens?

We verwerken uw gegevens enkel als u een van onze diensten gebruikt.

5. Hoelang bewaren we uw gegevens?

Volgens de algemene regel mogen we uw persoonsgegevens alleen bewaren tijdens de periode waarin ze noodzakelijk zijn om bepaalde diensten te verlenen. We bewaren uw gegevens dus zolang u gebruikmaakt van onze diensten. Daarna bewaren we uw gegevens nog gedurende de termijn waarin we ons moeten kunnen verantwoorden voor de verleende diensten. Na verloop van die verjaringstermijn worden de gegevens verwijderd.

6. Delen we uw gegevens met derden?

Wij verwerken uw gegevens voor een commercieel belang, namelijk het aanbieden van diensten of producten. De verplichte gegevens zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Wij zullen onder geen beding uw gegevens delen met derden.

Wij behouden het recht deze gegevens te bekend te maken wanneer dit wettelijk vereist is. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy te respecteren.

7. Wat zijn jouw rechten

Recht op inzage
U hebt te allen tijde het recht om uw verzamelde en bewaarde gegevens op te vragen. Op uw eenvoudig verzoek maken wij u een overzicht van deze gegevens over.

Recht op rectificatie
Zijn uw gegevens niet (langer) correct? U hebt steeds het recht om dit te laten aanpassen. U krijgt een melding zodra uw gegevens aangepast zijn.

Recht op overdracht
Indien u overstapt naar een andere partij dan hebt u het recht op overdracht. Hierbij dragen wij al uw gegevens over aan een andere (door u gekozen) partij.

Recht op het wissen van gegevens
Wilt u niet langer dat wij uw gegevens bewaren? Dan hebt u het recht om deze te laten wissen.

Recht op het indienen van een klacht
Als u klachten hebt over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens, kan u zich richten tot de Privacy Commissie via: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

8. Cookies

Bij het bezoeken van onze website www.bcreations.be gebruiken wij geen cookies.

9. Beveiliging

Het bezoek aan onze website wordt beveiligd via een SSL-certificaat. Dit certificaat zorgt ervoor dat de verbinding tussen u en onze website privé is. Daarnaast is het domein van Bcreations ondertekend met DNSSEC. Dit is een extensie van het DNS protocol die het bezoeken van ons domein veiliger maakt.

10. Externe links

Op onze website kan u links naar andere websites tegenkomen, bijvoorbeeld omdat de informatie van die website interessant kan zijn voor u. Wij hebben geen controle over deze websites en de veiligheid daarvan. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het gebruik of de inhoud van deze externe websites.